Blog

Kiezen voor ASL training, BiSL training of training ITIL v3?

Bent u bekend met ASL Foundation, BiSL Foundation en ITIL v3 trainingen? Deze cursussen leren u om diverse processen binnen uw bedrijf toe te passen en te optimaliseren. De ASL training, BiSL training of training ITIL v3 worden aangeboden door ExplainIt. Dit management-, communicatie- en ICT training bureau heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van cursussen voor allerlei verschillende bedrijfstakken. Als u iets nieuws wil leren, dan moet u één van de trainingen volgen die worden aangeboden door dit uitzonderlijke bureau. Ik heb zelf de ASL cursus, BiSL training, en de training ITIL v3 Foundation gevolgd die ze aanbieden op het gebied van IT-beheer. Ik werkte al jaren bij hetzelfde bedrijf als IT-beheerder. Ik kende de fijne kneepjes van het vak, maar raakte ook uitgeleerd. Ik ben aan het einde van mijn twintiger jaren en besefte dat ik niet de rest van mijn leven hetzelfde kon doen, dat ik al jaren deed.

ASL training, BiSL training, of training ITIL v3 volgen

De nieuwe generatie van IT-beheerders komt snel opzetten en wordt alleen maar beter. Om mezelf te hervinden volgde ik een aantal cursussen op het gebied van ASL Foundation, BiSL Foundation en ITIL v3. Deze drie varianten van IT-beheer toonden me nieuwe kanten van het vak en lieten mijn potentiële extra waarde in het bedrijfsleven zien. Ik zal een kort overzicht geven van de ASL cursus, BiSL cursus en training ITIL die ik gevolgd heb:
• Training ASL Foundation
• BISL training Foundation
• Training ITIL v3 foundation
• Training ITIL Intermediate Service Offerings & Agreements

Verschillende aspecten IT-beheer

De vier bovenstaande trainingen gaan allen in op verschillende aspecten van IT-beheer. Ik leerde veel verschillende aspecten die van belang zijn in mijn baan. Ik richtte me meer op de service management en de toekomst van de ICT-dienstverlening, door te kijken naar de huidige situatie. Ook leerde ik aanpassingen maken aan bestaande applicaties tijdens de ASL 2 Foundation training. Het waren cursussen die ik iedereen aan kan raden. Zeer uitdagend en innovatief. Een must voor de nieuwe IT-beheer generatie.

Last Van Onzekerheid En Angsten?

n onze moderne tijd wat er veel van mensen verwacht, je moet alles tegelijk kunnen, er goed uitzien, fit zijn, noem maar op. Anders gezegd, de maatschappij van tegenwoordig stelt hoge eisen aan de mens. Aan de andere kant is er ook steeds meer individualiteit, het lijkt wel ieder voor zich te zijn in deze tijd. Daarnaast moet alle snel, wordt het steeds drukker en leven we met steeds meer mensen om ons heen. Het verkeer raast maar door, auto’s rijden door rood om toch maar op tijd op die belangrijke afspraak te komen, er ontstaat stress.

Faalangst en burn-out

Een en ander heeft natuurlijk gevolgen voor het welzijn van de mens. Steeds meer mensen in onze huidige maatschappij krijgen last van depressies, angsten en voelen zich onzeker. Doe ik het wel goed, haal ik die deadline wel, wat zullen ze wel van me vinden als ik dit of dat niet doe. Faalangst komt om de hoek kijken, mensen gaan dan dingen maar niet doen zodat ze niet kunnen falen. Je ziet dat ook in de communicatie tussen mensen onderling. Veel mensen houden niet van confrontaties, ontwijken het probleem liever, want dan kan de ander ook niet kwaad op ze worden. Onzin natuurlijk, dat hoort gewoon bij het leven, we moeten immers allemaal fouten te maken om te kunnen groeien. In die zin zorgt faalangst eigenlijk alleen maar voor stagnatie.
Ook hebben veel mensen last van een burn-out omdat ze overwerkt raken, meer moeten kunnen dan ze eigenlijk aankunnen, of werk moeten verrichten wat ze eigenlijk niet leuk vinden. Ook eigenlijk een ziekte van onze moderne maatschappij.

Onzeker over het lichaam

Er zijn ook een groot aantal mensen dat onzeker is over hun lichaam, terwijl toch eigenlijk iedere creatie perfect is zoals die is, zou je zeggen. De een vind zijn neus te groot, de ander wil grotere lippen. Veel mensen vinden zich te dik, andere juist weer te dun. Het is nooit goed, zeg maar. Aan de ene kant is dat iets van alle tijden, maar het lijkt of die onzekerheid in de loop der jaren steeds erger is geworden. Denken we gewoon teveel na en leven we te weinig in het nu? Wie weet, maar feit blijft dat er erg veel mensen zijn die zichzelf niet goed vinden zoals ze zijn, maar altijd iets willen veranderen aan zichzelf.

Laaggeletterdheid

In Nederland vieren we jaarlijks op 8 september de Dag van de Alfabetisering. Deze dag is voor veel mensen belangrijk omdat laaggeletterdheid in de gehele Nederlandse samenleving voor komt.

Kunt u zo snel niemand bedenken in uw omgeving die laaggeletterd is? Dat kan kloppen; laaggeletterden zijn vaak moeilijk zichtbaar. Ze doen namelijk veel moeite om niet op te vallen in het dagelijks leven en in het arbeidsproces. Er rust immers een groot taboe op het niet goed kunnen lezen en schrijven terwijl je als burger en werknemer steeds meer tekstuele informatie moet verwerken. Het risico van niets doen is echter groot; laaggeletterden kunnen hun aansluiting verliezen met de maatschappij. Op de Dag van de Alfabetisering staat de aanpak van laaggeletterdheid centraal.

Zowel voor bedrijven als voor gemeenten betekent het investeren in laaggeletterden op termijn winst. Een goede reden dus om op 8 september aanwezig te zijn op de Dag van de Alfabetisering,

Gemeenten

Als gemeente heeft u een belangrijke taak in het aanpakken van laaggeletterdheid. Zo informeert u uw inwoners waarschijnlijk meestal schriftelijk. Dit is een probleem voor laaggeletterden. Maar ook het invullen van formulieren of het lezen van gemeentelijke procedures kost laaggeletterden vaak veel moeite. Daarnaast heeft laaggeletterdheid nog talloze andere gevolgen. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld een grotere kans op werkloosheid. En kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving lopen gemiddeld een groter risico om een taalachterstand op te lopen. Het is dus van belang laaggeletterdheid onder de inwoners binnen uw gemeente terug te dringen.

Bedrijven

Ook bedrijven hebben te maken met laaggeletterdheid: gemiddeld 1 op de 15 werknemers heeft onvoldoende basisvaardigheden. Voor deze groep wordt het steeds moeilijker om volwaardig mee te blijven doen aan het arbeidsproces. Dat kan ten koste gaan van productiviteit, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Maar ook bij klanten en ingehuurde derde partijen kan laaggeletterdheid voorkomen. Met als resultaat dat communicatie vaak verkeerd wordt begrepen of dat opdrachten niet juist worden uitgevoerd. Kortom, laaggeletterdheid kost uw bedrijf geld.

Citotrainers: de zin en de onzin

Kinderen met een Citotrainer voorbereiden op de Cito-toets. Er zijn duidelijk twee kampen. Enerzijds vinden mensen het acceptabel en zelfs goed dat leerlingen op de Eindtoets van groep 8 worden voorbereid. Maar anderzijds zijn er ook mensen die het niet acceptabel vinden en zelfs geneigd zijn dat de complete Cito-toets afgeschaft moet worden (omdat scholen zo prestatiegericht zijn).

Als ouder is het soms moeilijk om je tussen die twee kampen – die zich gewoon open en bloot op het schoolplein begeven – sterk te houden. Want enerzijds wil je graag dat je kind zich goed voorbereid op de Cito-toets, maar je wil niet dat je als slechte ouder gezien wordt.

Hoe zit het nu? Wat is de zin en de onzin van Citotrainers? In dit artikel geven we aan in hoeverre de Cito-toets oefenen zinvol is, hoe Citotrainers kunnen helpen en wat je absoluut niet voor ogen moet hebben.

Wat doen Citotrainers?

Citotrainers doen in feite niets anders dan een kind goed voorbereiden op de Cito-toets. Dat gebeurt door te oefenen met soortgelijke vragen. Op die manier leren kinderen de vrij aparte vraagstelling van Cito herkennen en kunnen zij ook anders beredeneren om tot antwoorden te komen. Door het afvinken van opties (meerkeuzen) kunnen kinderen meer invloed uitoefenen op het selecteren van de juiste antwoorden.

De vraagstelling van Cito is vrij opvallend. Het zijn vaak verhaaltjessommen bij rekenen en zeer droge vragen bij taken als taal, spelling en woordenschat. Je moet dus niet verwachten dat je heel veel details krijgt. Die moet je namelijk van tevoren al hebben opgedaan.

Een goede Citotrainer helpt om die ervaringen nogmaals op te doen en te verankeren.

Voordelen van de Citotrainer

Er zijn dus veel manieren waarop een Citotrainer kan helpen. Een goede Citotrainer heeft dan ook veel voordelen te bieden, zoals: Kinderen worden optimaal voorbereid op de inhoud van de Cito-toets, door soortgelijke vragen en opgaven;

Ouders kunnen ontdekken waar kinderen nog wat bijscholing in kunnen gebruiken, omdat dit op school niet voldoende behandeld is of omdat leerlingen delen van de lesstof vergeten zijn;

De vraagstelling van de echte Cito-toets zal kinderen tijdens de afname niet meer mogen verrassen (want ze zijn bekend met die vraagstelling vanuit het oefenmateriaal);

Kinderen krijgen in de gaten wat de Cito-toets nu precies inhoudt en hoeven dus niet verrast te worden tijdens de toets zelf. Deze voordelen (en meer) maken het dat er jaarlijks vele ouders kiezen voor het trainen van de Cito-toets met behulp van een professionele trainer.

Nadelen van de Citotrainer

Er kleven ook nadelen aan Citotrainers. Zo kan het zijn dat je een verkeerde Citotrainer aanschaft of gebruikt (er zijn veel gratis Citotrainers te vinden) die niet goed genoeg voorbereid of kale sommen aanbiedt, waardoor kinderen een verkeerd beeld krijgen.

Ook kan het een nadeel zijn dat je jezelf verliest in het oefenen en te veel oefent. Kinderen kunnen daar juist tegendraads van worden en het af laten weten op het cruciale moment.

Professioneel oefenmateriaal

Wil je met een Citotrainer aan de slag en wil je hier het beste resultaat mee bereiken? Ga dan op zoek naar professioneel oefenmateriaal. Een Citotrainer is pas professioneel wanneer hij over de volgende punten beschikt:

Behandelt alle stof zoals die op de Cito-toets/ Eindtoets aan bod komt;

Biedt vragen in meerkeuzevorm aan;

Maakt gebruik van oefeningen die op een Cito-toets ook gebruikt zouden kunnen worden;

Is absoluut geen spelvorm (een quiz of een spelletje waarmee je punten kan verdienen), want daardoor verschuift de focus van kinderen en blijft het geleerde niet hangen;

Bevat de stof van groep 7 tot en met groep 8;

Bevat oefeningen voor taal en rekenen, maar splitst die onder in woordenschat, begrijpend lezen, spelling en stellen (taal) en studievaardigheden (rekenen en taal) en rekenen (rekenen).

Conclusie

Oefenen voor de Cito-toets kent zowel voor- als tegenstanders. Als voorstander is het vooral zaak om professioneel en goed oefenmateriaal als Citotrainer te gebruiken. Doe ook niet teveel van alles, om te voorkomen dat kinderen afhaken. Houd je aan de richtlijnen voor professioneel oefenmateriaal als je serieus resultaat wil bereiken.

Taalcursus Engels

Een taalcursus Engels doen is voor iedereen verstandig! Onder andere voor het verbeteren van je Engelse taalniveau omdat je soms merkt dat je niet goed kunt communiceren met je Engelse klant, collega of contactpersoon. Om je naar schoolgaande kinderen een van de meest gebruikte talen over de wereld te leren of gewoon omdat ze het graag zouden willen leren, en dan natuurlijk beter dan de gewone Engelse les die ze op school volgen. Steeds meer ouders laten hun kinderen namelijk naast de schoollessen Engels ook een taalcursus Engels volgen om het taalniveau Engels van hun kinderen al op een vroege leeftijd te verbeteren en te versterken. Het is daarnaast ook voor ouderen enorm slim om een taalcursus te volgen, die hoeft natuurlijk niet Engels te zijn maar kan ook bestaan uit een Duitse, Italiaanse of Spaanse cursus om zodoende het niveau omhoog te krijgen en een betere gesprekspartner te zijn voor collega’s, vrienden en contactpersonen uit andere landen.

Daarnaast is het ook altijd fijn dat tijdens een taalcursus aandacht besteed wordt aan de streek waarin iemand terecht gaat komen. Stel dat iemand bijvoorbeeld een cursus Frans gaat volgen, dan is het ook van een toegevoegde waarde dat je weet hoe de streek van je contactpersoon in elkaar zit of weet hoe de Fransozen met elkaar communiceren. Vaak wordt dit ook door de contactpersoon als heel erg prettig ervaren, omdat dit al aangeeft dat je geïnteresseerd bent in je klant/ gesprekspartner en zodoende al een pluspunt hebt op eventuele concurrenten of andere klanten uit Nederland die zich niet hebben voorbereid d.m.v. een cursus of training. Wanneer je goed voorbereid naar een gesprek gaat in het buitenland of belt met je buitenlandse contactpersoon terwijl je een goede achtergrondbasis hebt, is het sowieso veel fijner voor je zelf en ga je er met veel meer zelfvertrouwen heen. En uiteraard is het zo dat je wanneer je zelfverzekerder bent, ook veel makkelijker praat en makkelijker een deal kan sluiten, allemaal voordelen!

Vertaalbureau: wat je moet weten

Een Spaans vertaalbureau doet in jouw opdracht vertalingen van allerhande teksten. Aan elk vertaalbureau zijn vertalers/tolken verbonden die elk hun eigen domein hebben. Zo heb je bijvoorbeeld vertalers van technische teksten, vertalers van juridische teksten, enzovoort. Het principe van vertaalbureaus is dat de vertalers van een vreemde taal naar hun moedertaal vertalen. Op die manier krijg je vrijwel zeker foutloze teksten terug.

Hoe werkt een vertaalbureau?

De hedendaagse vertaalbureaus werken via internet. Je kan eenvoudigweg je te vertalen tekst doorsturen en vermelden in hoeveel tijd je deze vertaald wil hebben. Goeie vertaalbureaus houden je op de hoogte van de voortgang van je tekst. Ze bevestigen ontvangst en stellen bijvoorbeeld vragen als er iets niet duidelijk is. Je krijgt je tekst binnen de gevraagde tijd via internet terug.

Wat zijn de kosten?

Er is nogal wat concurrentie tussen de vertaalbureaus. Daarom werken ze aan scherpe prijzen. Eenvoudige teksten zullen minder duur zijn dan heel technische teksten. Dringende teksten zijn duurder dan teksten die niet dringend zijn. Verder is het uitproberen en vergelijken. Misschien hebben vrienden of kennissen al beroep gedaan op een vertaalbureau, of werken ze bij jou in de firma al met dergelijk bureau. Dan kan je je op hun ervaringen baseren om je keuze te maken.

Waarom kiezen voor een vertaalbureau?

Je kan natuurlijk zelf de vertaling gaan doen. Dit lukt misschien voor eenvoudige teksten. Maar gaat het over ingewikkelde, technische teksten, of over teksten in een taal die je totaal niet spreekt, dan kan je best beroep doen op een vertaalbureau. Zij hebben vertalers voor alle talen. Hebben zij geen vertaler beschikbaar, dan gaan ze desnoods op zoek bij collega’s. Het is nu eenmaal hun business en zij willen jou een goede service geven. Bovendien geven zij gegarandeerd foutloze teksten. Dat is een groot voordeel als het over professionele teksten gaat