In Nederland vieren we jaarlijks op 8 september de Dag van de Alfabetisering. Deze dag is voor veel mensen belangrijk omdat laaggeletterdheid in de gehele Nederlandse samenleving voor komt.

Kunt u zo snel niemand bedenken in uw omgeving die laaggeletterd is? Dat kan kloppen; laaggeletterden zijn vaak moeilijk zichtbaar. Ze doen namelijk veel moeite om niet op te vallen in het dagelijks leven en in het arbeidsproces. Er rust immers een groot taboe op het niet goed kunnen lezen en schrijven terwijl je als burger en werknemer steeds meer tekstuele informatie moet verwerken. Het risico van niets doen is echter groot; laaggeletterden kunnen hun aansluiting verliezen met de maatschappij. Op de Dag van de Alfabetisering staat de aanpak van laaggeletterdheid centraal.

Zowel voor bedrijven als voor gemeenten betekent het investeren in laaggeletterden op termijn winst. Een goede reden dus om op 8 september aanwezig te zijn op de Dag van de Alfabetisering,

Gemeenten

Als gemeente heeft u een belangrijke taak in het aanpakken van laaggeletterdheid. Zo informeert u uw inwoners waarschijnlijk meestal schriftelijk. Dit is een probleem voor laaggeletterden. Maar ook het invullen van formulieren of het lezen van gemeentelijke procedures kost laaggeletterden vaak veel moeite. Daarnaast heeft laaggeletterdheid nog talloze andere gevolgen. Laaggeletterden hebben bijvoorbeeld een grotere kans op werkloosheid. En kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving lopen gemiddeld een groter risico om een taalachterstand op te lopen. Het is dus van belang laaggeletterdheid onder de inwoners binnen uw gemeente terug te dringen.

Bedrijven

Ook bedrijven hebben te maken met laaggeletterdheid: gemiddeld 1 op de 15 werknemers heeft onvoldoende basisvaardigheden. Voor deze groep wordt het steeds moeilijker om volwaardig mee te blijven doen aan het arbeidsproces. Dat kan ten koste gaan van productiviteit, dienstverlening, samenwerking en veiligheid. Maar ook bij klanten en ingehuurde derde partijen kan laaggeletterdheid voorkomen. Met als resultaat dat communicatie vaak verkeerd wordt begrepen of dat opdrachten niet juist worden uitgevoerd. Kortom, laaggeletterdheid kost uw bedrijf geld.